giovedì 19 settembre 2013

"Jest Bezpiecznie" - SIEKIERA

"Jest bezpiecznie
It's safe
Jest spokojnie
It's quiet
Serce tak czyste
The heart is so pure
Oczy powolne
Eyes are slow

Jest bezpiecznie
It's safe
Jest spokojnie
It's quiet
Usta tak krwawe
So bloody lips
Słowa bezdomne
words are homeless

I tylko I tylko

I tylko ten wiatr..."
And only this wind...


спасибо Vero поцелуй

Nessun commento: